top of page

Prof. Dr. Ayşe ÇARLIOĞLU

Uzmanlık Alanı: Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Öğrenim Bilgisi

Yıl               Kurum Bölüm

1992-1998   Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi (Bölüm 3. sü)

2000-2004  Fatih Üniversitesi İç Hastalıkları Uzmanlık

2006-2009  Fatih Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanlık

2012-2019    Erzurum Bölge Eğitim ve Arş. Hastanesi Doçentlik / İç Hastalıkları

2019-2021    Lokman Hekim Üniversitesi Profesörlük / Tıp Fakültesi

 

Deneyim

Yıl              Kurum                                          Görev / Bölüm

1999-2000  Kırıkkale Devlet Hastanesi                Pratisyen Hekim, Acil Servis

2000-2004  Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi         Araştırma Görevlisi, İç Hastalıkları AD

2004-2006  Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi         Uzman Doktor, İç Hastalıkları AD

2006-2009  Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi         Dr. Arş. Görevlisi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

2010-2012   Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma    Uzman Doktor, Endokrinoloji ve Metabolizma

                 Hastanesi                                       Hastalıkları Bilim Dalı                                                        

2012-2019   Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma    Doçent Doktor, Endokrinoloji ve Metabolizma

                 Hastanesi                                       Hastalıkları Bilim Dalı

2019-2021   Lokman Hekim Akay Hastanesi          Prof. Doktor, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Türk Endokrinoloji Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği 

European Society of Endocrinology

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği

Türk Endokrin Cerrahi Derneği

Ödüller

“Alloksanla indüklenmiş diyabeti olan ratlarda erdosteinin antioksidan etkisi”, 31. Türkiye Endokrinoloji ve

Metobolizma Hastalıkları Kongresinde en iyi genç araştırıcı dalında üçüncülük ödülü almıştır (15-20 Ekim 2008)

Yönettiği Tezler

1. Mustafa Utlu. Polikistik Over Sendrom’lu Hastalarda Ötiroid Hashimoto Tiroidit’i Birlikteliğinin Araştırılması ve

Değerlendirilmesi. İç Hastalıkları Anabilim Dalı. 2016

2. Özgür Şimşek. Ailesel Hiperkolesterolemi Hastalarında Dinamik Tiyoldisülfit Dengesi. İç Hastalıkları Anabilim Dalı 2017

3. Hakan Gözcü. Postmenopoz Kadınlarda Tiyol Disülfit Dengesi. İç Hastalıkları Anabilim Dalı 2017

4. Abdulmuttalip Aslan. Empty sella (boş sella) sendromluhastalarda tiroid otoimmünitesi. İç Hastalıkları Anabilim Dalı 2017

5. Mehmet Emin Budak. Hipofiz Adenomu Saptanan Hastalarda Tiroid Otoimmunitesi, Ötiroid Hashimoto Tiroiditi Sıklığı. İç Hastalıkları Anabilim Dalı 2018

6. Faruk Yıldız. Gestasyonel Diyabette Tiyol/ Disülfit Dengesi. İç Hastalıkları Anabilim Dalı 2018

7. Fatih Sönmez: Tip 1 diyabetli hastalarda yeme tutumu, kinezyofobi ve davranış değişikliklerinin değerlendirilmesi 2019

8. Murat Prolaktinoma Hastalarında Thiol/Disülfit Dengesi. İç Hastalıkları Anabilim Dalı 2019

9. Aykut Turhan. Tip 2 diyabetli hastalarda yeme tutumu, kinezyofobi ve davranış değişikliklerinin değerlendirilmesi

10. Nazlı Karaüzüm. Akromegali hastalarında thiol disülfit düzeyleri. Devam etmekte

11. Tuğba Kiper Yılmaz. Prediyabet hastalarında diyabeti görmede kullanılan anketlerin Türkiye verileri. Devam etmekte

12. Ganime Can Koçaslan. Total tiroidektomi öncesi ve sonrası folikül kalitesi ve AMH düzeyleri. Devam etmekte

13. Tuncer Su içer. Total tiroidektomi sonrası yaşam kalitesi. Anket çalışması. 

Katıldığı Kurslar

1. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim kursuna katılmış, başarı ile tamamlamıştır. 2004

2. Ultrasonografi kursu. TEMD kongresi 2008

3. Mezuniyet sonrası etigim kursuna katılmıştır. TEMD kongresi 2009

4. Kronik hastalıklara kanıta dayalı rehber bazlı yaklaşımlar kursu. 11. İç hastalıkları kongresi. 2009

5. Medikal cerrahi endokrinoloji mezuniyet sonrası Eğitim kursuna katılmıştır. 8. Medikal ceddani endokrinoloji

kongresi 2009

6. İnsülin pompası ve glukoz izlem sistemleri kursu. 32. TEMD Kongresi 2010

7. İleri tiroid ultrasonografi kursu 5. Türkiye tiroid hastalıkları kongresi 2012

8. Uygulamalı temel tiroid ultrasonografi kursu. 40. TEMD Kongresi 2018

9. Akademika ileri düzey iyi kilinik uygulamar eğitimini başarıyla tamalamıştır. Akademika 2013

10. Lipid metabolizması ve bozuklukları eğitim kursuna katılmıştır. TEMD 2015

11. Etik kurul üyelerine ve üye adaylarına yönelik klinik araştırmalar eğitimini başarıyla tamamlamıştır. TC. Sağlık Bakanlığı 2015

12. Klinik araştırmalar eğitim programı. 2012 Atatürk Üniversitesi

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER :

1.            Kargili A, N. Bavbek, A. Kaya, A. Kosar, Y. Karaaslan.  Eosinophilia in rheumatologic diseases: a prospective study of 1000 cases. Rheumatology International. 2004 Nov;24(6):321-4

2.            A. Tunca, A. Karanfil, A. Koktener, Kargili A, O. Tekin. Association Between Mitral Annular Calcification And Stroke. Japanese Heart Journal. 2004 Nov;45(6):999-1005 

3.            A. Tunca, C. Turkay, O. Tekin, Kargili A, M. Erbayrak. Is Helicobacter pylori infection a risk factor for migraine? A case-control study. Acta Neurologica Belgica. 2004 Dec;104(4):161-4

4.            N. Bavbek, Kargili A, H. Cipil, A. Kosar, Y. Karaaslan. Rheumatologic disease with peripheral eosinophilia. Rheumatology International. 2004 Nov;24(6):317-20

5.            A. Tunca, Kargili A, M. Erkmen, H. Cipil. A Case Of Sneddon’s Syndrome With Factor V Leiden Mutatıon And Protein S Deficiency-Letter To The Edıtor. Journal Of Turkish Serebrovascular Diseases 2005;11(2):81-82

6.            N. Bavbek, Kargili A, Akcay A, A. Kaya. Recurrent hyponatremia associated with citalopram and mirtazapine. American Journal of Kidney Diseases. 2006 Oct;48(4):61-2. 

7.            S. Aytac, Kargili A, C. Turkay. A prolonged gestational intrahepatic cholestasis: A case report. The Turkish Journal of Gastroenterology. 2006 Sep;17(3):206-8

8.            A. Tunca, Y. Ardiçoğlu, Kargili A, B. Adam. Migraine, Helicobacter pylori, and oxidative stress.Helicobacter. 2007.2;12(1):59-62.

9.            F. Turgut, M. Kanbay, B. Uz, Carlioglu A, Y. Selcoki, A. Karanfil, O. Alici, A. Akcay. A forgotten but important risk factor for infective endocarditis in patients with prosthetic valve: pedicure. Scandinavian Journal of Infectious Diseases. 2007;39(3):274-6

10.         N. Bavbek, Kargili A, O. Kaftan, F. Karakurt, A. Kosar, A. Akcay. Elevated concentrations of soluble adhesion molecules and large platelets in diabetic patients: are they markers of vascular disease and diabetic nephropathy? Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis. 2007 Oct;13(4):391-7

11.         I.I. Gumus, F. Karakurt, A. Kargili, N. Seckin, H. Kafalı, N. Turhan. Influence Of Hypoglycemia During The 100-G Oral Glucose Tolerance Test On Obstetrics Outcomes. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine. 2008;14(2):84-88 

12.         Karakurt F, Bavbek N, Bayrak R, Kargili A, Kasapoglu B. Isolated Thyroid Metastasis Of Malignant Melanoma With Unknown Primary Origin. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism. 2008;12:101-3

13.         Turgut F, Bayrak O, Kanbay M, Ozkara A, Uz E, Bavbek N, Kargili A, Akcay A. Circadian rhythm of blood pressure in patients with benign prostatic hyperplasia. Scandinavian Journal of Urology and Nephrology. 2008;42(1):47-52

14.         Bavbek N, Isik B, Kargili A, Uz E, B. Uz, M. Kanbay, F. Turgut, F. Karakurt, A. Akcay. Association of obesity with inflammation in occult chronic kidney disease. Journal of Nephrology. 2008 Sep-Oct;21(5):761-7.

15.         Karakurt F, Kasapoglu B, Carlioglu A, Kaya A. Subclinical Hypothyroidism: Rare But An Important Cause Of Rhabdomyolysis. The Endocrinologist. 2008;18(5):211-212

16.         Karakurt F, Gumus II, Bavbek N, Kargili A, Koca C, Y. Selcoki, M. Ozbek, A. Kosar, A. Akcay. Increased thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor antigen levels as a clue for prothrombotic state in polycystic ovary syndrome. Gynecological Endocrinology. 2008 Sep;24(9):491-7

17.         Uz E, Cipil H, Turgut F, Kaya A, Kargili A, Bavbek N, A. Ali, K. Ali. Niemann-Pick disease type B presenting with hepatosplenomegaly and thrombocytopenia. Southern Medical Journal. 2008 Nov;101(11):1188

18.         Alici O, Koca C, Kaya A, Karakurt F, Carlioglu A, A. Kosar, M. Kanbay. Responses of anterior hormones to fever during community acquired infections. European Journal General Medicine. 2008:5(4):216-221

19.         Karakurt F, Kargili A, Uz B, A. Kaya, A. Kosar, A. Ozkara, M. Ozbek. Venlafaxine-Induced Gynecomastia in a Young Patient: A Case Report. Clinical Neuropharmacology. 2009 Jan-Feb;32(1):51-2

20.         Karakurt F, Carlioglu A, A. Koktener, M. Ozbek, A. Kaya, M.E. Uyar, B. Kasapoglu, A. Ilhan. Relationship between cerebral arterial pulsatility and carotid intima media thickness in diabetic and non-diabetic patients with non-alcoholic fatty liver disease. Journal Of Endocrinological Investigation. 2009 Jan;32(1):63-8

21.         Gumus II, Uz E, Bavbek N, Kargili A, Yanik B, Turgut F, A. Akcay, N.O. Turhan. Does glomerular hyperfiltration in pregnancy damage the kidney in women with more parities? International Urology and Nephrology. 2009 Dec;41(4):927-32.

22.         Gümüs II, Karakurt F, Kargili A, N.O. Turhan, M.E. Erkmen. Association between prepregnancy body mass index, gestational weight gain, and perinatal outcomes. Turkish Journal Medical Science. 2010; 40 (1): 365-370

23.         Kargili A, Turgut FH, F. Karakurt, B. Kasapoglu, M. Kanbay, A. Akcay. A forgotten but important risk factor for severe hyponatremia: myxedema coma. Clinics (Sao Paulo). 2010 Apr;65(4):447-8

24.         Kargili A, F. Karakurt, B. Kasapoglu, A. Derbent, C. Koca, Y. Selcoki. Association of polycystic ovary syndrome and a non-dipping blood pressure pattern in young women. Clinics (Sao Paulo). 2010 May;65(5):475-9

25.         Kargili A, Cipil H, F. Karakurt, B. Kasapoglu, C. Koca, M. Aydin, S. Uysal, M. Ikizek, E. Uz, O.S. Balcik, A. Kosar. Hemostatic Alterations In Fatty Liver Disease. Blood Coagulation & Fibrinolysis. 2010 Jun;21(4):325-7

26.         Karakurt F, Kargili A, B. Kasapoglu. Pioglitazone Induced Reversible Pancytopenia. Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes. 2010 Feb;118(2):96-7

27.         Bavbek N, Kasapoglu B, Isik A, Kargili A, Kirbas I, Akcay A. Olmesartan and acute renal failure Olmesartan associated with acute renal failure in a patient with bilateral renal artery stenosis. Renal Failure, 2010;32(9):1115–1117

28.         Karakurt F, Kargili A, B. Bozkurt, B. Kasapoglu , M. Ikizek. An unusual side effect of venom immunotherapy: uterine contractions. Journal of Investigational Allergology & Clinical Immunology. 2010;20(5):431-2

29.         Selcoki Y, Yilmaz OC, Carlioglu A, Y. Onaran, M. Nur Kankilic, F. Karakurt, B. Eryonucu. Cardiac flow parameters with conventional and pulsed tissue Doppler echocardiography imaging in patients with polycystic ovary syndrome. Gynecological Endocrinology. 2010 Nov;26(11):815-8.

30.         Cipil H, Kargılı A , H. Şenaran, E. Uz, B. Kasapoğlu, Ö. Alıcı, A. Koşar, B. Uz. Thrombosis And Thrombocytosis İn A Thousand Rheumatologic Cases. The New Journal Of Medicine, 2011:28;38-42

31.         Derbent A, Kargili A, C. Koca, I.I. Gümüş, S. Sevgili, S. Sımavli, F. Karakurt, N.O. Turhan. Serum platelet-activating factor acetylhydrolase activity: relationship with metabolic syndrome in women with history of gestational diabetes mellitus. Gynecological Endocrinology. 2011 Feb;27(2)128-33

32.         Gumus II, Kargili A, F. Karakurt, B. Kasaoglu, A. Derbent, I. Kaygusuz, C. Koca, S. Sevgili. Levels of thrombin activatable fibrinolysis inhibitor in gestational diabetes mellitus. Gynecological Endocrinology, 2013 Apr;29(4):327-30

33.         Ozol D, Çarlıoğlu A, H. Karamanlı, R. Akgedik, F. Karakurt, Z. Yıldırım. Influence of snoring on microalbuminuria in diabetic patients. Sleep And Breathing. 2010 Jul 6.  DOI 10.1007/s11325-010-0380-1

34.         Keles Z, Onur O, Carlioglu A, E. Sarifakioglu. Pheochromocytoma in a patient with a preliminary diagnosis of Raynaud's phenomenon.. Scandinavian Journal Rheumatology. 2010 Nov;39(6):523-4

35.         Kargili, F. Karakurt, M.N. Kankilic, E.S. Kankilic, B. Bozkurt. Sitagliptin Intolerance. Allergol Immunopathol (Madr). 2010 Sep-Oct;38(5):290-1

DOÇENT OLDUKTAN SONRAKİ YAYINLAR

36.         Gumus II, Kargili A, Kaygusuz I, Derbent A, Karakurt F, Kasapoglu B. The association between serum asymmetric dimethyl arginine levels and a history of gestational diabetes among healthy women. Uysal S. Blood Coagul Fibrinolysis. 2012 Jul;23(5):391-5

37.         Karakurt F, Kargili A, Bozkurt B, Kasapoglu B, Ikizek M. Uterine contractions: an unusual side effect of venom immunotherapy. J Investig Allergol Clin Immunol. 2010;20(5):431-2

38.         Kaygusuz I, Gumus II, Yuvaci HU, Kasapoğlu B, Carlioglu A. Does hormone replacement therapy have beneficial effects on renal functions in menopausal women? Arch Gynecol Obstet. 2012 Jun;285(6):1643-6. Epub 2012 Jan 14

39.         Karakurt F, Kasapoglu B, Carlioglu A, Uyar ME, Koşar A. Hba1c levels in nondiabetıc anemic patients. The Endocrinologist. (Kabul edildi, basılmadı).

40.         Satman I, Imamoglu S, Yilmaz C; ADMIRE Study Group (Carlioglu A,…). A patient-based study on the adherence of physicians to guidelines for the management of type 2 diabetes in Turkey. Diabetes Res Clin Pract. 2012 Oct;98(1):75-82. doi: 10.1016/j.diabres.2012.05.003. Epub 2012 May 29.

41.         Satman I, Akalin S, Cakir B, Altinel S; diaVAX Study Group (Carlioglu A,..). The effect of physicians' awareness on influenza and pneumococcal vaccination rates and correlates of vaccination in patients with diabetes in Turkey: an epidemiological Study "diaVAX". Hum Vaccin Immunother. 2013 Dec;9(12):2618-26.

42.         Çimentepe E, Yıldırım ME, İncebay İB, Çarlıoğlu A, Karataş ÖF, Ünal D. The effects of thyroid hormones on uroflowmetry parameters in asymptomatic women. Turkish Journal of Medical Sciences. 2013 august 26- 43: 821-824

43.         Karakurt F, Carlioglu A, Kaygusuz I, Gumus II, Uz B, Akdeniz D. Effect of ethinyl estradiol-cyproterone acetate treatment on asymmetric dimethyl-arginine levels in women with polycystic ovary syndrome. Arch Gynecol Obstet. 2014 Jan;289(1):135-40

44.         Kasapoglu B, Turkay C, Yalcin K, Carlioglu A, Sozen M, Koktener A. Low vitamin D levels are associated with increased risk for fatty liver disease among non-obese adults. Clin Med. 2013 Dec;13(6):576-9. doi: 10.7861/clinmedicine.13-6-576.

45.         Haliloğlu S, Carlioglu A, Sahiner E, Karaaslan Y, Kosar A. Mean platelet volume in patients with fibromyalgia. Z Rheumatol. 2014 Oct;73(8):742-5. doi: 10.1007/s00393-013-1330-7

46.         Haliloglu S, Carlioglu A, Akdeniz D, Karaaslan Y, Kosar A. Fibromyalgia in patients with other rheumatic diseases: prevalence and relationship with disease. Rheumatol Int. 2014 Sep;34(9):1275-80. doi: 10.1007/s00296-014-2972-8. Epub 2014 Mar 4.

47.         Ademoglu EN, Gorar S, Carlıoglu A, Yazıcı H, Dellal FD, Berberoglu Z, Akdeniz D, Uysal S, Karakurt F. Plasma nesfatin-1 levels are increased in patients with polycystic ovary syndrome. J Endocrinol Invest. 2014 Aug;37(8):715-9. doi: 10.1007/s40618-014-0089-2. Epub 2014 Jun 12.

48.         Carlioglu A, Kaygusuz I, Karakurt F, Gumus II, Uysal A, Kasapoglu B, Armutcu F, Uysal S, Keskin EA, Koca C. The platelet activating factor acetyl hydrolase, oxidized low-density lipoprotein, paraoxonase 1 and arylesterase levels in treated and untreated patients with polycystic ovary syndrome. Arch Gynecol Obstet. 2014 Nov;290(5):929-35.

49.         Ademoglu E , Berberoglu Z , Carlioglu A , Dellal F , Gorar S , Alphan Z , Uysal S , Karakurt F Higher levels of circulating chemerin in both lean and obese patients with polycystic ovary syndrome. Minerva Ginecologica [2014, 66(6):535-542]

50.         Gozukara IO, Gozukara KH, Kucur SK, Karakılıc EU, Keskin H, Akdeniz D, Aksoy AN, Carlıoglu A. Association of Glomerular Filtration Rate with Inflammation in Polycystic Ovary Syndrome. Int J Fertil Steril. 2015 Jul-Sep;9(2):176-82.

51.         Carlioglu A, Timur O, Durmaz SA, Ayhan ME. Mean platelet volume in euthyroid patients with Hashimoto's thyroiditis. Blood Coagul Fibrinolysis. 2015 Apr;26(3):282-4.

52.         Kabil Kucur S, Gozukara I, Aksoy A, Uludag EU, Keskin H, Kamalak Z, Carlioglu A. How medical treatment affects mean platelet volume as a cardiovascular risk marker in polycystic ovary syndrome? Blood Coagul Fibrinolysis. 2015 Dec;26(8):862-5.

53.         Gözükara KH, Arslan A, Görür S, Rifaioğlu MM, Çarlıoğlu A. Glomerular hyperfiltration in hypogonadotropic hypogonadic patients: Overlooking a cache? Int Urol Nephrol. 2015 Jul;47(7):1099-103.

54.         Carlioglu A, Durmaz SA, Kibar YI, Ozturk Y, Tay A.Mean platelet volume in a patient with male hypogonadotropic hypogonadism: the relationship between low testosterone, metabolic syndrome, impaired fasting glucose and cardiovascular risk. Blood Coagul Fibrinolysis. 2015 Oct;26(7):811-5.

55.         Uzkeser H, Haliloglu S, Cayir Y, Bilen N, Karaaslan Y, Kosar A, Carlioglu A. Is mean platelet volume a new activity criteria in Behçet's disease? Blood Coagul Fibrinolysis. 2015 Oct;26(7):836-9.

56.         Eda Simsek,1 Ozge Timur,2 Ayse Carlioglu,3 Senay Arikan Durmaz,3 Munir Demirci,4 and Hakan Sevimli. Mean Platelet Volume in Hyperthyroid Toxic Adenoma Patients after Radioactive 131I Treatment. Advances in Endocrinology Volume 2015, Article ID 436768, 5 pages

57.         Cadirci K, Yıldız F, Sevimli H, Gözcü H, Kaya Y,Keskin H, Carlioglu A. A rare reason of hypoglycemia in a diabetic patient: insulinoma. Journal of Advances in Internal Medicine-volume 04 |number 02 | issue 08 | July-December 2015

58.         Keskin H, Timur O, Kaya Y, Utlu M, Yıldız F, Ademoğlu E, Kadı M, Budak ME, Gözcü H, Sevimli H , Durmaz Ş, Çarlıoğlu A, Kamalak Z. Increased urıc acıd levels and clınıcal relatıonshıp ın polycystıc ovary syndromE. Turk J Clin Lab 2016; 7(2):34-38

59.         Kasapoglu B, Turkay C, Yalcın KS, Carlioglu A, Koktener A. Role of γ-glutamyl transferase levels in prediction of high cardiovascular risk among patients with non-alcoholic fatty liver disease. Indian J Med Res. 2016 Jan;143(1):30-6.

60.         Keskin H, Kaya Y, Cadirci K, Kucur C, Ziypak E, Simsek E, Gozcu H, Arikan S, Carlioglu A. Elevated neutrophil-lymphocyte ratio in patients with euthyroid chronic autoimmune thyreotidis. Endocr Regul. 2016 Jul;50(3):148-53. doi: 10.1515/enr-2016-0017.

61.         Simsek E, Ozkan O, Kucur C, Carlıoglu A. Evaluation of the anatomical and auditory outcomes of minimally invasive cartilage myringoplasty: Our technique and experience. Am J Otolaryngol. 2016 Aug 5. pii: S0196-0709(16)30179-X. doi: 10.1016/j.amjoto.2016.08.001

62.         Görar S, Ademoğlu E, Çarlıoğlu A, Alioğlu B, Bekdemir H, Sağlam B, Candan Z, Üçler R, Culha C, Aral Y. Low levels of circulating platelet factor 4 (PF4, CXCL4) in subclinically hypothyroid autoimmune thyroiditis. J Endocrinol Invest. 2016 Feb;39(2):185-9.

63.         Nurhan Bilen, Ayşe Çarlıoğlu*, Yusuf Bilen. Rasagiline-Induced Hypoglycemia. Letter to the Editor. Turk J Endocrinol Metab 2016;20:148-149

64.         Carlioglu A, Timur O, Durmaz S, Ayhan ME. Author's reply: 'Many confounding factors can affect mean platelet volume in euthyroid Hashimoto's thyroiditis patients'. Blood Coagul Fibrinolysis. 2017 Oct;28(7):586-587.

65.         Ozmen S, Timur O, Calik I, Altinkaynak K, Simsek E, Gozcu H, Arslan A, Carlioglu A. Neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) and platelet-lymphocyte ratio (PLR) may be superior to C-reactive protein (CRP) for predicting the occurrence of diff erentiated thyroid cancer. Endocrıne Regulatıons, Vol. 51, No. 3, 131–136, 2017

66.         Ademoglu EN, Gorar S, Keskin M, Carlioglu A, Ucler R, Erdamar H, Culha C, Aral Y. Serum nesfatin-1 levels are decreased in pregnant women newly diagnosed with gestational diabetes. Arch Endocrinol Metab. 2017 Sept-Oct;61(5):455-459.

67.         Haliloglu S, Ekinci B, Uzkeser H, Sevimli H, Carlioglu A, Macit PM. Fibromyalgia in patients with thyroid autoimmunity: prevalence and relationship with disease activity. Clin Rheumatol. 2017 Jul;36(7):1617-1621

68.         Bavbek N, Ceri M, Akdeniz D, Kargili A, Duranay M, Erdemli K, Akcay A, Guz G Higher thrombin activatable fibrinolysis inhibitor levels are associated with inflammation in attack-free familial Mediterranean fever patients. Ren Fail. 2014 Jun;36(5):743-7

69.         Şimşek E, Erel O, Bicer CK, Çarlıoğlu A. A novel method for determining the relation between nasal polyposis and oxidative stress: the thiol/disulphide homeostasis. 2016 Nov;136(11):1180-1183.

70.         M Senyurt, S Neselioglu, CK Bicer, F Yildiz, H Gözcü, A Carlıoglu. Decreased Thiol Levels, Increased Disulphide Levels Are Associated with Increased Blood Glucose Levels in Newly Diagnosed Type 2 Diabetes. West Indian Medical Journal. ePublished. DOI: 10.7727/wimj.2016.59010 Jul, 2017

71.         Simsek O, Carlioglu A , Alısık M,Edem E,Bicer CK. Thiol/Disulfide Balance in Patients with Familial Hypercholesterolemia. Cardiology Research and Practice. Volume 2018, Article ID 9042461, 6 pages. 10.1155/2018/9042461

72.         H.T. Kiper Yılmaz ,P. Tosun Taşar , A. Carlioglu. Hypercalcemıc Crısıs In Systemıc Lupus Erythematosus. Acta Endocrinologica (Buc), vol. XIV, no. 1, p. 102-104, 2018

73.         Şimşek E, Bicer CK, Mazlumoğlu MR, Kara SS, Erel O, Çarlıoğlu A. Is otitis media with effusion associated with oxidative stress? Evaluation of thiol/disulfide homeostasis. Am J Otolaryngol. 2019 Mar - Apr;40(2):164-167. doi: 10.1016/j.amjoto.2018.12.012. Epub 2018 Dec 27.

74.         Çadırcı K, Olcaysu OO, Yiğit D, Çarlıoğlu A, Ceylan ŞD. Mean platelet volume in type 2 diabetic patient: is there a relationship between mean platelet volume and diabetic microvascular complications?. Turk J Clin Lab 2018; 9(1): 31-35.

75.         Sımsek E, Sımsek Z, Calık ES , Bıngol F, Carlıoglu A, Mazlumoglu MR, Koza E, ERKUT B. Evaluation of laryngopharyngeal effects in patients long-Term intubated. Turk J Clin Lab 2018; 9(2): 131-136

76.         Yılmaz TK, Ergen S, Baydar i, Çarlıoğlu A, Kurt A.Relatıonshıp between C-erb-B2 expressıon and other prognostıc factors in gastrıc cancer. Bangladesh Journal of Medical Science Vol. 18 No. 01 January’2019

77.         Sonmez A, Tasci I, Demirci I, Haymana C, Barcin C, Aydin H, Cetinkalp S, Ozturk FY, Gul K, Sabuncu T, Satman I, Bayram F; TEMD Study Group. A Cross-Sectional Study of Overtreatment and Deintensification of Antidiabetic and Antihypertensive Medications in Diabetes Mellitus: The TEMD Overtreatment Study. Diabetes Ther. 2020 May;11(5):1045-1059.

78.         Bayram F, Sonmez A, Haymana C, Sabuncu T, Dizdar OS, Gurkan E, Carlioglu AK, Agbaht K, Ozdemir D, Demirci I, Barcin C, Salman S, Tetiker T, Balci MK, Kebapci N, Ersoy C, Yumuk V, Toth PP, Satman I; TEMD Study Group. Utilization of statins and LDL-cholesterol target attainment in Turkish patients with type 2 diabetes - a nationwide cross-sectional study (TEMD dyslipidemia study). Lipids Health Dis. 2020 Nov 11;19(1):237

79.         Aynur Arslan 1* , Özgür Şimşek 2 , Aykut Turhan 3 , Ayşe Çarlıoğlu 4 , Şenay Arıkan 5 ,Mustafa Utlu 2 , Emine Kartal Baykan. Non-alcoholic fatty liver disease inpatientswith familialhypercholesterolemia, Ortadogu MedicalJournale-ISSN: 2548-0251

80.         Aynur ARSLAN1, Emine KARTAL BAYKAN2 , Nazligul KARAUZUM YALCIN3 , Mustafa UTLU3 , HavvaTugba KIPER YILMAZ3 , Alperen Akansel CAGLAR3 , Emre DEVE , Emrah DOGAN3 , Ayse CARLIOGLU. Fatty liver in patients with acromegaly Turkish Journal of Clinics and Laboratory 2020; 1:33-38

81.         Neslihan Çelik 1* , Cemile Biçer 2 , Onur Çelik 3 , Ayşe Çarlıoğlu 4 , Murat Alışık 5 Thiol/disulfide homeostasis in patientswith chronic hepatitis B. Ortadogu MedicalJournal e-ISSN: 2548-0251

ULUSLARARASI BILIMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BILDIRI KITABINDA (PROCEEDINGS) BASILAN BILDIRILER :

1.            Tunca A, Karanfil A, Koktener A, Kargılı A, Tekin O. Association Between Mitral Annular Calcification And Stroke calcification and stroke. 11th Asian Oceanic Congress of Neurology. 2004 Singapur, S11, PP2.04.

2.            Uz B, Uz E, Kaya A, Uz E, Selcoki Y, Karanfil A, ÇARLIOĞLU A, Eraslan E, Isik A, Akcay A. The protective effect of nigella sativa oil against cyclosoorine A-induced cardiotoxicity in rats. 14th İnternational Congress On Cardiovascular Pharmacotherapy. 2007 nov, OP-03 S6 Antalya, Turkey

3.            O. Alıcı, N. Bavbek, A. Kargılı, A. Kaya, F. Karakurt, A. Koşar, “Correlation of C-reaktive protein to complications and outcome during the intensive care unit course of sepsis patients” Abstract of International Journal Of Antimicrobial Agents No;2 volume;29 S200-S200 Germany, 2007.

4.            Ruzgaresen N, Kargılı A, Uz E, Uz B, Kanbay M, Turgut F, Akcay A. Association of obesity with inflammation in chronic kidney disease. V ERA-EDTA Congress, Barselona, İspanya, Haziran 2007

5.            Turgut F, Bayrak O, Kanbay M, Ozkara A, Uz E, Bavbek N, Kargılı A, Akcay A. Circadian rhytm of blood pressure in patients with benign prostatic hyperplasia. 5th International Congress of the Uremic Research and Toxicity, 7th Baltic Meeting on Nephrology, Polonya, Mayıs 2007

6.            Bavbek N, Kargılı A, Uz B, Uz E, Kanbay M, Turgut F, Karakurt F, Akcay A. Assocıatıon of obesıty wıth ınflammatıon ın chronıc kıdney dısease. FP126 2007

7.            Gümüş II, Uz E, Bavbek N, Kargılı A, Turgut FH, Akçay A, Turhan N. Does Glomerular Hiperfiltrastıon Due To Pregnancy Damage The Kidney In Long Term Of Life? XXI European Congress of Perinatal Medicine, İstanbul, Türkiye, Vol. 21, 45, informa healthcare, , eylül 2008; 84 :PAGE 45

8.            Turgut FH, Gumus II, Uz E, Bavbek N, Kargılı A, Yanik B, Turgut F, Akcay A, Turhan N. Increased Parıty And Glomerular Fıltratıon Rate: Is There Any Assocıatıon? European Renal Assocıatıon - European Dıalysıs And Transplant Assocıatıon. Poster number: 111. Stokholm, Isveç, Mayıs 2008

9.            Keles Z, Onur O, ÇARLIOĞLU A, Sarifakioglu E. Pheochromocytoma in a patient with a preliminary diagnosis of Raynaud's phenomenon. 5th world congress of the

international society of physical and rehabilitation medicine. 2009 Turkey, P1703 page 834

10.         Yilmaz H, Kaya Y, Kurt A. T, Uzkeser H, Haliloglu S, Uludag K, ÇARLIOĞLU A, Albayrak F. The frequency osteopenia and osteoporosis in male populating living high altitude. 3rd Asia Pasific Osteoporosis Meeting 13- 16 december 2012

11.         Ruzgaresen NT, Ceri M, Kargılı A, Akdeniz D, Akcay A, Duranay M, Guz G. Hıgher Thrombın Actıvatable Fıbrınolysıs Inhıbıtor Levels Are Assocıated Wıth Inflammatıon And Genetıc Mutatıons In Attack-Free Famılıal Medıterranean Fever Patıents. Nephrology Dialysis Transplantation 27 (Supplement 2): ii23–ii25, 2012 doi:10.1093/ndt/gfs187

12.         Yilmaz H, Uzkeser H, Kucur S, Gozukara I, Uludağ E, Kurt T, Kaya Y, Arslan S, Edemoglu E, Akdeniz D, ÇARLIOĞLU A. Vıtamın D Levels In Polycystıc Ovary Syndrome. IOF 2012 Jordan - Abstract Submission Secondary Osteoporosis IOF12JOR-128

 

13.         Kamalak Z, ÇARLIOĞLU A, Akdeniz D, Uysal S. Gumus II, Turhan N. Effect of metformin therapy on anti mullerian hormone levels in patients with polycystic ovary syndrome. 1. Hum. Reprod. (2012) 27 (suppl 2): ii302-

14.         Haliloglu S, Icagasioglu A, ÇARLIOĞLU A, Isik N. The Neuropathic Component Of Chronic Low Back Pain. European Forum For Research In Rehabılıtatıon 11-14 September 2013 Istanbul, Turkey

15.         Haliloglu S, ÇARLIOĞLU A, Sahiner E, Karaaslan Y, Kosar A. Mean Platelet Volume in Patıents With Fibromyalgia. European Forum For Research In Rehabılıtatıon 11-14 September 2013 Istanbul, Turkey

16.         Haliloglu S, ÇARLIOĞLU A, Akdeniz D, Karaaslan Y, Kosar A. Fibromyalgia In Patients With Other Rheumatic Diseases: Prevalence And Relationship With Disease Activity European Forum For Research In Rehabılıtatıon 11-14 September 2013 Istanbul, Turkey

17.         Gözükara I, Kucur SK, Uludağ EU, Yılmaz H, Gözükara K, Akdeniz D, ÇARLIOĞLU A. Association of glomerular filtration rate with inflammation in polycystic ovary syndrome 2013 sgi turkey Accepted:Poster Presentation Total: 136 Abstract:0233

18.         Arikan SD, ÇARLIOĞLU A, E. Simsek, M. Demirci ve H. Sevimli, “Does radioactive iodine ablation treatment in patients with hyperthyroidism effect on glucose metabolism?” 16th European Congress Of Endocrinology, Wroclaw, Poland, P:1025, volum 35, Endocrin Abstract, 2014.

19.         Arikan SD, ÇARLIOĞLU A, E. Simsek, M. Demirci,- ve H. Sevimli, “High mean platelet volume in hyperthyroid patients after radioactive 131I treatment”, 16th European Congress Of Endocrinology, Wroclaw, Poland, P:1062, volum 35, Endocrin Abstract, 2014.

20.         ÇARLIOĞLU A., E. Simsek, S. Arikan Durmaz ve H. Kiziltunc Ozmen, “Increased mean platelet volume in papillary thyroid cancer”, 16th European Congress Of Endocrinology, Wroclaw, Poland, P:1114, volum 35, Endocrin Abstract, 2014.

21.         Kucur S, Gozukara I, Yilmaz H, Aksoy A, Uludag EU, Uzkeser H, Kaya Y, Ademoglu E, ÇARLIOĞLU A, Arikan SD. “Correlations of vitamin D level with hormonal and biochemical parameters in polycystic ovary syndrome” 16th European Congress Of Endocrinology, Wroclaw, Poland, P:115, volum 35, Endocrin Abstract, 2014.

22.         Cadirci, K., O. Olcaysu, D. Yigit, A. ÇARLIOĞLU ve S. Arikan Durmaz, ”Mean platelet volume in type 2 diabetic patient: is there a relationship between mean platelet volume and diabetic microvasculary complications?”, 16th European Congress Of Endocrinology, Wroclaw, Poland, P:448, volum 35, Endocrin Abstract, 2014.

23.         Cadirci K, Aydin M, Arikan SD, Karakaya AD, Tanrikulu Y, ÇARLIOĞLU A. “An unusual clinical presentation of Sheehan’s syndrome: Co-occurrence of bycitopenia, acute colonic pseudo-obstruction and acute renal failure”. 16th European Congress Of Endocrinology, Wroclaw, Poland P:215 volum 35, Endocrin Abstract, 2014.

24.         ÇARLIOĞLU A, Arikan SD, Kibar YI, Ozturk Y, Tay A, “Mean platelet volume in male hypogonadotropic hypogonadysm: the relationships among with MPv, low testosterone levels, metabolic syndrome, impaired fasting glucose and cardiovascular risk”, 16th European Congress Of Endocrinology, Wroclaw, Poland, P:854, volum 35, Endocrin Abstract, 2014.

25.         Arikan SD, ÇARLIOĞLU A, Ayhan ME, Macunluoglu B. ”The effects of octreotide acetate long-acting repeatable on mean platelet volume in acromegaly: octreotidelar may have a detrimental effect on MPV, a new indicator of

atherosclerosis”, 16th European Congress Of Endocrinology, Wroclaw, Poland, P:855, volum 35, Endocrin Abstract, 2014.

26.         Arikan S, ÇARLIOĞLU A, Ayhan M, Ozturk Y, Tay A, Kibar YI. “A case of become pregnant woman with active acromegaly during Octreatide LAR treatment”, 16th European Congress Of Endocrinology, Wroclaw, Poland, P:883, volum 35, Endocrin Abstract, 2014.

 

27.         ÇARLIOĞLU A., Timur O, Arikan SD, Ayhan ME. “Mean platelet volume in euthyroid patients with Hashimoto’s thyroiditis”, 16th European Congress Of Endocrinology, Wroclaw, Poland, P:993, volum 35, Endocrin Abstract, 2014.

28.         Kalan I, Arikan SD, Yavuz S, ÇARLIOĞLU A, Cosar R, Cifci A. "Thyroid autoimmunity may effect on mean platelet volume", 17th European Congress of Endocrinology, Dublin, Irland, EP-974, 16–20 May 2015, accepted as an e-poster presentation.

29.         Durmaz Ş, Bacanli Z, ÇARLIOĞLU A, Cifci A, Arslan A. "High mean platelet volume in morbid obesity",17th European Congress of Endocrinology, Dublin, Irland, EP-589, 16–20 May 2015, accepted as an e-poster presentation.

30.         Sevilay, O., I. Calik, E. Sener, E. Kabalar, O Timur, H. Sevimli, A.ÇARLIOĞLU ve S. Arikan Durmaz, “Nondiagnostic fine needle aspiration biopsy (FNAB) results:Our clinic experience”, 17th European Congress of Endocrinology, Dublin, Irland, EP-1077, 16–20 May 2015, accepted as an e-poster presentation.

31.         Sevilay, O., I. Calik, H. Balta, O. Timur, ÇARLIOĞLU A, Sevimli H, S. Arikan Durmaz ve A. Kurt, "Should fine needle aspiration biopsy perform all of nodules in patients with nodular goitre?", 17th European Congress of Endocrinology, Dublin, Irland, EP-1081, 16 –20 May 2015, accepted as an e-poster presentation.

32.         Sevilay, O., I. Calik, A. Erkan Bilici, O. Timur, ÇARLIOĞLU A, Arikan S, F. Erdogan, A. Kurt, "Histhopathologic verification of atypia of undetermined significance in Bethesda system", 17th European Congress of Endocrinology, Dublin, Irland, EP-879, 16–20 May 2015, accepted as an e-poster presentation.

33.         Sevilay, O., I. Calik, A. Arslan, O. Timur, H. Sevimli, ÇARLIOĞLU A, Arikan S, A. Kurt ve F. Erdogan, "Female male ratio in thyroid cancer",17th European

Congress of Endocrinology, Dublin, Irland, EP-878, 16–20 May 2015, accepted as an e-poster presentation.

34.         Sevilay, O., I. Calik, E. Sener, O. Timur, ÇARLIOĞLU A, Sevimli H, S. Arikan Durmaz ve A. Kurt, "Histopathology results of follicular neoplasia according to Bethesda classification in thyroid fine needle aspiration biopsy", 17th European Congress of Endocrinology, Dublin, Irland, EP-881, 16–20 May 2015, accepted as an e-poster presentation.

35.         Sevilay, O., I. Calik, Y. Can, O. Timur, ÇARLIOĞLU A, Sevimli H, S. Arikan Durmaz, ve E. Kabalar, "Histopathological results of suspicious nodules in the patients with Hashimoto thyroiditis", 17th European Congress of Endocrinology, Dublin, Irland, EP-923, 16–20 May 2015, accepted as an e-poster presentation.

36.         Sevilay, O., I. Calik, E. Akarsu, O. Timur, ÇARLIOĞLU A, Sevimli H, S. Arikan Durmaz, ve A. Kurt, "A pitfall of thyroid needle aspiration biopsy results", 17th European Congress of Endocrinology, Dublin, Irland, EP-880, 16–20 May 2015, accepted as an e-poster presentation.

37.         Sevilay, O., I. Calik, S. Erdogan, O. Timur, H. Sevimli, ÇARLIOĞLU A, S. Arikan Durmaz ve F. Erdogan, "False negatives and reasons: Erzurum Research and Training Hospital pathology department experience",17th European Congress of Endocrinology, Dublin, Irland, EP-1078, 16 – 20 May 2015, accepted as an e-poster presentation.

38.         Arikan S., ÇARLIOĞLU Ç, Eris B, Yildiz F, Kilic H, "Gestational diabetes mellitus may associate with atherosclerosis due to high mean platelet volume which is a determined of platelet function”, 17th European Congress of Endocrinology, Dublin, Irland, EP-359, 16–20 May 2015, accepted as an e-poster presentation.

39.         Ayhan ME, Arikan S, Demirelli S, ÇARLIOĞLU A. "Serum N-Terminal pro-B-type Brain Natriuretic Peptide (NT-proBNP) levels detection and cardiac interventricular septum tissue doppler echocardiographic evaluation of women with polycystic ovary syndrome (PCOS)", 17th European Congress of Endocrinology, Dublin, Irland, EP-150, 16–20 May 2015, accepted as an e-poster presentation.

40.         Keskin H, Kaya Y, Cadirci K, Gözcü H, Ziypak E, Arikan S, ÇARLIOĞLU A.” Neutrophil/lymphocytes ratio in patients who have hypogonadotropic hypogodanism“, EP-780, 16–20 May 2015, accepted as an e-poster presentation.

41.         Uzkeser H, Haliloglu S., ÇARLIOĞLU A, Ziypak E, Kaya Y., Karaaslan Y, Kosar A. -Mean platelet volume levels metabolic syndrom and diabetes mellitus in patient with gout disease- 3. 100 International - World Congress On Osteoporosis, March 2015 Mılan

42.         Uzkeser H, ÇARLIOĞLU A, Haliloglu S., Ekinci B., Karaaslan Y, Kosar A. International - World Congress On Osteoporosis, March 2015 Mılan - Mean platelet volume levels in patients with synovitis associated with knee osteoarthritis. Osteoporosıs ınternatıonal. Vol. 26. 236 grays ınn rd, 6th floor, london wc1x 8hl, England: Sprınger London ltd, 2015.

43.         – Haliloglu S, ÇARLIOĞLU A, et al. Fibromialgia in patients with thyroid disfunction and relationship with disease activity. 5. 100 International World Congress On Osteoporosis, March 2015 Mılan

44.         Şimşek E, ÇARLIOĞLU A, Bingol F, Mazlumoğlu Mr, Çalık i. Thyroid papillary microcarsinoma diagnosed with solitary glants cystic mass of neck. 12. Uluslar Arası Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 2016 Ankara Turkey

45.         Şimşek E, Bingol F, Mazlumoğlu Mr, Timur O, ÇARLIOĞLU A.Extramullary plasmacytoma of the nasopharynx.

12. Uluslar Arası Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 2016 Ankara Turkey

46.         Şimşek E, ÇARLIOĞLU A, Çalik SE, Koza E, Bingol F, Mazlumoğlu Mr, Erkut B. Evaluation Of Laryngopharygeal Findings And Symtoms İn Patients Undergoing Cardiovascular Surgery. 12. Uluslar Arası Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 2016 Ankara Turkey

47.         Şenyurt M, Altınkaynak K, Gözcü G, Keskin H, Yıldız F, ÇARLIOĞLU A, Aksoy H. Neutrophıl lymphocyte ratıo (nlr) and platelet Lymphocyte ratıo (plr) In Men Wıth Osteoporosıs. Bıochemıcal Days 2 - 5 November 2016, Sivas

48.         Senyurt M, Neselıoglu S, Bicer CK, Yıldız F, Gozcu H, ÇARLIOĞLU A. Thıol / Dısulfıde Balance In Newly Dıagnosed Type 2 Dıabetes. Bıochemıcal Days 2 - 5 November 2016, Sivas

49.         Çadırcı K, Yıldız F, Sevimli H, Gözcü H, Kaya Y, Keskin H, ÇARLIOĞLU A. A rare cause of hypoglysemia in diabetic woman: Insulinoma.. 18th European Congress of Endocrinology. Munich, Germany 28 -31 May 2016

50.         Çadırcı K, Keskin H, Durmaz Ş, Arslan A, Sevimli H, ÇARLIOĞLU A. High monocyte/ HDL-cholesterol ratio in men with hypgonadotropic hypogonadism. 18th European Congress of Endocrinology. Munich, Germany 28

51.         Özmen S, Çadırcı K, Altunkaynak K, Çalık İ, Yıldız F, Laloğlu E, Sevimli H, Gözcü H, Arslan A, Kaya Y, Keskin H, ÇARLIOĞLU A. Benefits of anti-thyroid peroxidase antibody and anti-thyroglobulin antibody fort he prediction of differantiated thyroid cancer in Hashimoto thyroiditis. 18th European Congress of Endocrinology. Munich, Germany 28 -31 May 2016

52.         Bayrak M, Çadırcı K, ÇARLIOĞLU A, Sevimli H, Ceylan ŞD. Our cases of familial hypocalciuric hypercalcemia. 18th European Congress of Endocrinology. Munich, Germany 28 -31 May 2016

53.         Halime Kılıç, Kenan Çadırcı, Şenay Durmaz, Mustafa Utlu, Hakan Sevimli, Ayşe ÇARLIOĞLU. The association between polycystic ovary syndrome and lipid accumulation product index. 18th European Congress of Endocrinology. Munich, Germany 28 -31 May 2016

54.         Kenan Çadırcı, Faruk Yıldız, Havva Keskin, Hilal Kızıltunç, Şenay Durmaz, Ayşe ÇARLIOĞLU. The association between NLO and MHR in differantiated thyroid cancer. 18th European Congress of Endocrinology. Munich, Germany 28 -31 May 2016

55.         Kenan Çadırcı, Yasemin Kaya, Şenay Durmaz,Abdulmuttalip Arslan, Ayşe ÇARLIOĞLU. The association between neutrophil snd lymphocyte ratio in patients diagnosed with acromegaly.. 18th European Congress of Endocrinology. Munich, Germany 28 -31 May 2016

56.         Havva Keskin, Kenan Çadırcı, YasemİN Kaya, Şenay Durmaz, Abdulmuttalip Arslan, Faruk Yıldız, Hakan Gözcü, Hakan Sevimli, Mehmet Emin Budak, Ayşe ÇARLIOĞLU. Acromegaly and dyslipidemia. 18th European Congress of Endocrinology. Munich, Germany 28 -31 May 2016

57.         Sonmez A, Haymana C, Bayram F, Salman S, Dizdar O, Gurkan E, ÇARLIOĞLU A, Temd Study Group. Turkish nationwide survey of glycemic and other metabolic parameters of patients with diabetes melitus (TEMD Study). 2017 IDF oral poster OP-0253

58.         Şenyurt M, Neselioglu S, Biçer Ck, Yıldız F, Gözcü H, ÇARLIOĞLU A. Yenı Tanı Tıp 2 Dıyabette Tıyol / Dısülfıt Dengesı P -10. 1. Diyabet teknolojileri sempozyumu20-22 ocak 2017 İzmir

59.         Yildiz F, Bicer C, Senyurt M, Alisik M, ÇARLIOĞLU A. Is thiol/disulfide homeostasis related to parity and gravidity in gestational diabetes? Endocrine Abstracts (2017) 49 EP429 | DOI: 10.1530/endoabs.49.EP429

60.         Sevimli H, Koca C, Senyurt M, Erel, Laloglu E, ÇARLIOĞLU A. May thiol/disulfide homeostasis predict adult PCOS? ndocrine Abstracts (2017) 49 EP1108 | DOI: 10.1530/endoabs.49.EP1108

61.         Bayram F, Sonmez A, Haymana C, Sabuncu T, Dizdar OS, Gurkan E, ÇARLIOĞLU A, Temd study group. Blood Lıpıds, Dıabetıc Complıcatıons And The Physıcıan Attıtudes On Dyslıpıdemıa Treatment; Data From The Turkısh Natıonwıde Survey Of Glycemıc And Other Metabolıc Parameters Of Patıents Wıth Dıabetes. Abstracts / Atherosclerosis 275 (2018) e17ee103

62.         Arslan A, Mahmut Ş, ÇARLIOĞLU A, Ceylan ŞD. Thyroid autoimmunity in patients with empty sella syndrome. Endocrine Abstracts (2018) 56 P795 | DOI: 10.1530/endoabs.56.P795

63.         Gozcu H, Bicer H, Şenyurt M, Neselioglu S, ÇARLIOĞLU A. Evaluation of dynamic thiol-disulphide homeostasis in healthy postmenopausal women. Endocrine Abstracts (2018) 56 EP138 | DOI: 10.1530/endoabs.56.EP138

64.         Budak ME, Şenyurt M, ÇARLIOĞLU A, Ceylan ŞD.Thyroid autoimmunity and euthyroid hashimoto thyroiditis frequancy in patients with pituitary adenoma Endocrine Abstracts (2018) 56 P800 | DOI: 10.1530/endoabs.56.P800

65.         Dogan M, Lehimcioglu M, Ceylan ŞD, Gungunes A, ÇARLIOĞLU A, Oklu K. Is there a relationship between mean platelet volume as a cardiac marker and serum calcium levels in patients with parathyroid disease. Endocrine Abstracts (2018) 56 P261 | DOI: 10.1530/endoabs.56.P261

66.         Haliloglu S, ÇARLIOĞLU A, Akdeniz D, Karaaslan Y, Kosar A. Fibromyalgia In Patients With Other Rheumatic Diseases: Prevalence And Relationship With Disease Activity. P-065. 12th Congress Of European Forum For Research In Rehabılıtatıon. Harbıye Mılıtary Museum Cultural Center Istanbul Turkey

67.         Tunca A, Kargılı A. A case on syneddon’s syndrome with factor 5 leiden mutation and protein deficiency. I368. 11th Asian Oceanic Congress of Neurology. Singapure 2004

68.         Karakurt f, Gumuş İi, Bavbek N, Kargılı A, Koca C, Uz E, Akçay A, Koşar A. Thrombin activable fibrinolysis inhibitor (TAFI) levels in polycystic ovary syndrome (PCOS) patients. M093.. 17. European Congress of Clinical chemistry and laboratuary medicine. 2007

69.         Kurt A, Bilici Ae, Akarsu E, ÇARLIOĞLU A, Arslan A. The relationship between ultrasonographic and macroscopic measurement results of liver hydatic cysts. P 13. 1. İnternational Congress Of Hydatidology 2017 Çorum Turkey

70.         Analysis of the relationship between the diameter of hydatic cysts in liver and levels of ast, alt, ggt, and white blood cell. S 829. . İnternational Congress Of Hydatidology 2017 Çorum Turkey

YAZILAN ULUSAL KITAPLARDA BÖLÜMLER :

1. Kargılı A.. Osteoartrit Tedavisinde Rofekoksib Parasetamol Ve Selekoksibten Daha Etkili, Romatoloji Top

100. Editör Prof. Dr. Yaşar Karaaslan, 2000;12,13

2.            Kargılı A.. Takayasu Artriti, Romatoloji Top 100. Editör Prof. Dr. Yaşar Karaaslan, 2000:176,177

3.            ÇARLIOĞLU A.. İnfeksiyon hastalıkları ve Nefroloji. Editör Prof. Dr. Ali Koşar. Klinisyen Dahiliye, Nobel Tıp Kitabevleri.2004:401-462,

4.            Bavbek N, ÇARLIOĞLU A, Koşar A. Hematolojik Hastalıklarda Kortikosteroid Kullanımı, Rasyonel Kortikosteroid Kullanımı. Editör Prof. Dr. Yaşar Karaaslan, Prof. Dr. Abdurrahman Kadayıfcı, 67-74 sayfa

5.            Kargılı A., A. Karanfil. Akut Perikarditler, Acil El Kitabı, , Editörler Doç. Dr Levent Altıntop, Porf. Dr. Yaşar Karaaslan. 2003;52-54

6.            TEMD Lipid Klavuzu 2018

7.            TEMD Lipid Klavuzu 2019

8.            Baykan EK, ÇARLIOĞLU A. Dislipidemi hastasına yaklaşım. TEMD Geçmişten Geleceğe Endokrinoloji. Editör Prof Dr Şazi İmamoğlu-Prof Dr Canan Özyardımcı Ersoy. 2019: 627-633

9.            TEMD Lipid Klavuzu 2020

10.         Baykan EK, Akbaş ME, Çarlıoğlu A, Diyabete Multidisipliner Yaklaşım. Editör, Akademisyen Kitabevi,  basım yılı 2019, ISBN: 9786052586617

11.         Baykan EK, Akbaş ME, Çarlıoğlu A, Vakalarla Diyabet, editör, Akademisyen Kitabevi,  ISBN: 9786052586662, Basım Yılı: 2019, Sayfa Sayısı: 311

12.         Akbaş ME, Çarlıoğlu A, Vakalarla Tiroid Hastalıkları, Akademisyen Kitabevi, ISBN: 9786257795272, Basım Yılı: 2020, Sayfa Sayısı: 232

ULUSAL HAKEMLI DERGILERDE YAYIMLANAN MAKALELER :

1.            Kargılı A., N. Bavbek. Diyabet Tedavisinde Yeni Gelişmeler. Progres 2001;2(12):386-390  

2.            Kargılı A.. Aspirasyon Pnömonitisi ve Pnömonisi, Progres 2002;3(1):17-21

3.            Tekin O, Kargılı A. Vaka, tanınız nedir? Lown Ganong Levine Sendromu. Yeni Tıp Dergisi. 2002 Ekim; 19(5),287

4.            Tekin O, Çatal F, Ardıçoğlu Y, Özkara A, Işık B, Kargılı A. ALP Yüksekliği Saptanan 100 Vakanın Tanıları. Dirim. 2003:6;9-13

5.            Kargılı A, Türkay C. Gastrik Lenfoma, Güncel Gastroenteroloji, 2004, 7 (3); 182-185

6.            Kargılı A, Karanfil A. Perikarditler. Progres 2002;3 (7):200-203

7.            Kargılı A, Türkay C. Kolorektal Kanserlerde Korunma. Progres. 2004,5;(3):123-127

8.            Kargılı A, Türkay C. Akut Pankreatit. Progres Dergisi 2005:4;169-175

9.            Çarlıoğlu A, Türkay C. Non Alkolik Steatohepatitis. Yeni Tıp Dergisi ekim 2005;22:141-146 

10.         Kargılı A, Rüzgaresen NB, Erkmen M, Karaaslan Y, Kosar A. Antifosfolipid sendromlu hastaların klinik özellikleri. Yeni Tıp Dergisi 2006;23:153-155

11.         Alıcı Ö, Uz E, Çarlıoğlu A, B. Işık. Bruselloz: 100 Olgunun Değerlendirilmesi. Yeni Tıp Dergisi 2006; 23: 149-152

12.         Kargılı A, Turkay C. Pankreatik Kistlerin Değerlendirilmesi. Güncel Gastroenteroloji. 2006 Aralık 10(4):315-320

13.         Karahocagil M, Çarlıoğlu A, Saygılı Ö, Turkay C, Ural C. Ürosepsise Bağlı Gelişen Akut Akalküloz Kolesistit İki Vaka Sunumu. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2006;5(3):188-191

14.         Karakurt F, Gümüş İİ, Kargılı A, Uz B, Keskin E, Köroğlu M. Gebe Hastalarımızda Tiroid Fonksiyon Testleri. Yeni Tıp Dergisi. 2007 Ocak 24(1).51-54

15.         Çarlıoğlu A, Aytaç Ş, Eraslan E, Türkay C. Melanozis Kolili Bir Olgu Sunumu. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2007;6(1):50-52

16.         Çarlıoğlu A, Uyar M, Karanfil A, Türkay C, Uz B. Düşük Doz Aspirin Ve Klopidogrel Kullanımına Bağlı Gastrointestinal Yan Etkilerin Değerlendirilmesi. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2007; 6(2): 68-71

17.         Çarlıoğlu A, Işık A, Türkay C, Uz E, E. Eraslan. Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı Olan Olgularımızın Klinik Özellikleri. Yeni Tıp Dergisi, 2007; 24(4): 209-212

18.         Karakurt F, Kargili A, Türkay C, İnegöl İİ, Kosar A. Hipogonadotropik hipogonadizm ile ortaya çıkan hemokromatozlu bir olgu sunumu.  Endokrinolojide Yönelişler. 2008;12;17(6):206-209

19.         Erdoğmuş F, Koca C, Selçuki Y, Karakurt F, Aydın M, Çarlıoğlu A, Eryonucu B, Yiğitoğlu R. “Metabolik Sendromda Endotel Disfonksiyonu Ve Ateroskleroz Riski Arasındaki İlişkinin Oksidatif Stres Üzerinden Değerlendirilmesi”, Türkiye Klinikleri Turkish Of Cardiovascular Science, 2009;21(1):38-45

20.         Karakurt F, Çarlıoğlu A, Köroğlu M, Uz B, Kasapoğlu B. “Tiroid Fonksiyonları Obezite İçin Bir Risk Faktör Müdür ?”, Yeni Tıp Dergisi, 26(1), 27-30 (2009). 

21.         Karakurt F, Çarlıoğlu A, Kasapoğlu B, Gümüş İİ. “Gestasyonel Diabetes Mellitus Tanı Ve Tedavisi”, Yeni Tıp Dergisi, 2009;26(3):134-8. 

22.         Karakurt F, Çarlıoğlu A, Atmaca Ö, Erpolat S, Kasapoğlu B. Erişkinde Uzun Süreli Potent Topikal Steroid Kullanımına Bağlı Cushing Sendromu. Yeni Tıp Dergisi. 2009:26(4):239-240

23.         Selçoki Y, Uz B, Ünverdi S, Çarlıoğlu A, F. Turgut, Yılmaz ÖÇ, Eryonucu B. Son Dönem Böbrek Hastalığında B Tipi Natriüretik Peptitin Kullanımı. MN Kardiyoloji. 2010;17(2):110-115

24.         Turgut F, Çarlıoğlu A, Alkan D, Akdeniz D, Haltaş H, Balçık ÖŞ, Uz E, Karataş ÖF. Erdosteinin Diyabetik Ratlarda Böbrek Hasarı Üzerine Koruyucu Etkisi. Türk Nefroloji Diyaliz Ve Transplantasyon Dergisi. 2010;19(3):157-161.

25.         Karakurt F, Çarlıoğlu A, Akgedik R, Yıldırım Z, Bozkurt B, A. Işık, F. Turgut. İzole Sternum Kırığı ile Prezente Olan Primer Hiperparatiroidizm Olgusu. Yeni Tıp Dergisi 2010;27(3): 181-183

26.         Selcoki Y, Tekin O, Karanfil A, Çarlioglu A, Eryonucu B. Association between QT Dispersion Prolongation And Mitral Valve Prolapsed: Case Control Study. Turkiye Klinikleri Journal Cardiovascular Science. 2010;22(1):1-6 

27.         Turgut F, Çarlıoğlu A, M. Kanbay, E. Uz, A. Akçay. Postmenopozal kadınlarda sirkadiyen kan basıncı ritmi ile kemik mineral yoğunluğu arasındaki ilişki. Türk Nefroloji Diyaliz Ve Transplantasyon Dergisi. 2011; 20 (1): 19-25

28.         Çarlıoğlu A, Karakurt F, Maral S, Kasapoğlu B, Darçın T. Serum Uric Acid Levels İn Obese Women. The New Journal Of Medicine, 2011:28;34-37

29.         Kibar Yİ, Arıkan Ş, Çarlıoğlu A, Öztürk Y, Tay A, Ayhan ME. A rare syndrome: Thyroid hormone resistance. Troid hormon direnci: Nadir bir sendrom. Dicle Tıp Dergisi. 2011;38(3):345-348

30.         Haliloğlu S, İçağasıoğlu A, Çarlıoğlu A, Nihal Işık. Kronik Bel Ağrısının Nöropatik Komponenti. Yeni Tıp Dergisi 2013;30:148-151

31.         Uludağ EÜ, Gözükara E, Kucur S, Yılmaz H, Kamalak Z, Kılıç H, Arıkan Ş, Kargılı A. CRP level and obesıty as cardıovascular rısk factors ın polycystıc ovary syndrome. Dicle Tıp Dergisi

32.         Gözükara İ, Uludağ EÜ, Kucur SK, Yılmaz H, Çarlıoğlu A. Evaluation of Lipid Parameters and Family History of Diabetes Mellitus in Polycystic Ovary Syndrome. Dicle Tıp Dergisi

33.         ÇarlIoğlu A, Akdeniz D, Alkan D, Uz E, Haltas H, Turgut F, Uysal S. Diyabetik Ratlarda Karaciğer, Böbrek ve Pankreas Hasarında Zofenoprilin Etkisi. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi. doi: 10.5262/tndt.2014.1002.07

34.         Kamalak Z, Çarlıoğlu A, Akdeniz D, Uysal S, Gümüş II, Turhan N. Effect of methformin Therapy on Anti Mullerian Hormone Levels in Patients with Polycystic Ovary Syndrome Polikistik Overli Hastalarda Metformin Tedavisinin Antimüllerian Hormon Düzeylerine Etkisi Abant Med J 2015;4(1):15-9doi: 10.5505/abantmedj.2015.47550

35.         Kucur S, Gözükara I, Yılmaz H, Aksoy A, Uludağ E, Uzkeser H, Kaya Y, Ademoğlu E, Çarlıoğlu A, Arıkan S. Polikistik Over Sendromunda D Vitamini Seviyesinin Hormonal ve Biyokimyasal Parametrelerle İlişkisi.. Selçuk Tıp Derg 2014;30(4): 155-158

36.         Balcı R, Akdeniz D, Çarlıoğlu A, Karakurt F, Derbent A. Bayram Y. Association of Bone Mineral Density and Vitamin D Levels in Postmenopausal Women in Ankara. The New Journal of Medicine 2014;31:114-117D41.

37.         Kasapoğlu B, Türkay C, Yalçın K, Çarlıoğlu A, Bozkurt A Obez ve Diyabetik Olmayan Hastalarda Alkol Dışı Karaciğer Yağlanması ile Tiroid Fonksiyonları Arasındaki İlişki. Yeni Tıp Dergisi 2014;31:88-91

38.         Bayrak M, Çadırcı K, Çarlıoğlu A, Sevimli H, Ceylan ŞD.Our cases with familial hypocalciuric hypercalcemia. Ortadogu Medıcal Journal. 9 (3): 137-140, 2017 137

 

39.         Bayrak M, Çadırcı K, Baykan EK, Aydın Ü, Çarlıoğlu A. Spontaneous conversion from Graves’ disease to Hashimoto’s thyroiditis:a case report. Ortadogu Medıcal Journal 10 (1): 81-84, 2018

40.         Yıldız F, Turhan A, Baydar İ, Ceylan ŞD, Öztürk M, Çifci A, Güzel B, Çarlıoğlu A. Gestasyonel diyabetli hastalarda lipit düzeylerinin incelenmesi. J Health Sci Med 2019; 2(3): 88-91

41.         Baykan EK, Yalçın EK, Şanibaş AV, Ertaş F, Çarlıoğlu A. Postmenopozal lipit profil değişiklileri. Anadolu Güncel Tıp Derg 2019; 1(1): 1-4

42.         Keskin H, Çadırcı K, Kaya Y, Ceylan ŞD, Arslan A, Yıldız F, Gözcü H, Budak ME, Çarlıoğlu A. Evaluation of Serum Lipid Parameters in Acromegaly Patients. Bakırköy Tıp Dergisi 2019;15:150-4

43.         Kenan Çadırcı, Faruk Yıldız¹, Havva Keskin, Muharrem Bayrak¹, Hilal Kızıltunç Özmen³, Şenay Durmaz Ceylan, Ayşe Çarlıoğlu. Investigation of the neutrophil/lymphocyte and monocyte to high-density lipoprotein cholesterol ratios in differentiated thyroid cancers. JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND MEDICINE

44.         Neslihan Çelik1, Cemile Biçer2, Ayşe Çarlıoğlu, Onur Çelik4, Salim Neşelioğlu2 Relationship Between Ischemic Modified Albumin (IMA) and Chronic Hepatitis B. Kafkas J Med Sci 2020; 10(2):110–115

 

ULUSAL BILIMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BILDIRI KITAPLARINDA BASILAN BILDIRILER:

1.            Karaaslan Y, Kargılı A, Öztürk M. Kliniğimizde İzlenen Gutlu Hastaların Bazı Klinik Özellikleri 3. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 26-30 Eylül 2001:P 107, Antalya, Türkiye S186

2.            Kayatürk F, Bavbek N, Uz E, Kargılı A, Koşar A. Hemofilik hastalarda HBSAG, ANTİ-HBs ve Anti-HCV Prevalansı. 29. Ulusal Hematoloji Kongresi. 25-28 2002 Ekim Antalya, Türkiye, P77 S102

3.            Aytaç Ş, Kargılı A, Türkay C. Gebeliğe Bağlı Uzamış İntrahepatik Kolestaz Olgu Sunumu, 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 2002 Eylül İzmir, PB.07/86 S142

4.            Tekin O, Özkara A, Çatal F, Kargılı A. Ankara-Pursaklar Bölgesinde Alkalen Fosfataz Yüksekliğinin Etiyolojik Yönden İncelenmesi. 4. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 2002 Eylül Antalya, Türkiye, P037

5.            Kargılı A, Bavbek N, E. Uz, T. Aydoğan, A. Kaya, M. Erkmen, A. Koşar, Y. Karaaslan. 1000 Romatolojik Olguda Hematolojik Veriler. 5. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2003 Eylül Antalya, Türkiye, P20801 S189

6.            Özol D, ÇARLIOĞLU A, S. Tez. Olgu Sunumu:Situs Viserum İnversus Ve Romatoid Artritin Akciğer Tutulumu. Toraks Dergisi 7. Yıllık Kongresi. 2004 Nisan Antalya, Türkiye, PS-846 S231

7.            ÇARLIOĞLU A. Tip II Diabet Mellitus Olgularında Osteoartrit. 6. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 2004 Eylül Antalya, Türkiye, P174 S120

8.            ÇARLIOĞLU A, Erkmen M, A. Karanfil, C. Türkay. Düşük Doz Aspirin Ve Klopidogrel Kullanımına Bağlı Gastrointestinal Yan Etkilerin Değerlendirilmesi. 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 2004 Eylül Antalya, Türkiye,PB.06/7 S110

9.            ÇARLIOĞLU A, Aytaç Ş, E. Eraslan, C. Türkay. Melanozis Kolili Bir Olgu Sunumu, 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 2004 Eylül Antalya, Türkiye, PB.10/18

 

10.         ÇARLIOĞLU A, Karaaslan Y, C. Türkay, Ş. Aytaç. 1000 Romatolojik Olguda Proton Pompası İnhibitörü Kullanım Sıklığı. 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 2004 Eylül Antalya, Türkiye, PB.0819

11.         Karahocagil M, ÇARLIOĞLU A, Ö. Saygılı, C. Türkay. Ürosepsise Bağlı Gelişen Akut Akalkülöz Kolesistit, 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2004 Ağustos. Antalya, Türkiye PB. 13/39 S240

12.         Kaya A, ÇARLIOĞLU A, A. Işık, E. Uz, M. Uyar, A. Aydoğan, B. Uz, A. Koşar. Behçet Hastalarımızın Klinlik Özellikleri. 7 Ulusal iç Hastalıkları Kongresi. 2005 Eylül, Antalya, Türkiye P232 S208

13.         ÇARLIOĞLU A, Uz E, C. Türkay. Yağlı Karaciğerli Olgularımız. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 2005 Eylül Malatya, PB.02/47 S80

14.         A. ÇARLIOĞLU, A. Kaya, İ. Şencan. Fibromiyaljili Hastalarda Dispepsi Sıklığı. 7 Ulusal iç Hastalıkları Kongresi. 2005 Eylül, Antalya, Türkiye P237 S234

15.         Çipil H, ÇARLIOĞLU A, M. Uyar, E. Uz, B. Uz, A. Işık, İ. Şencan, A. Koşar. Mastositozlu Bir Olgu Sunumu. 7 Ulusal iç Hastalıkları Kongresi. 2005 Eylül, Antalya, Türkiye P080 S220

16.         Uyar M, Isık A, ÇARLIOĞLU A, M. Erbayrak, C. Türkay. Mide Adenokarsinomunda Paraneoplastik Nöropati.

22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 2005 Eylül Malatya, PB.01/27 S59

17.         N.B. Rüzgaresen, Ö. Alıcı, F. Karakurt, A. Kargılı, A. Kaya, E. Uz, A. Koşar. Sepsisli 213 Hastada Düşük HDL Kolesterol Düzeyleri ve Mortalite. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 2006 eylül Antalya, Türkiye, P036. S195

18.         ÇARLIOĞLU A, Uyar ME, N. Rüzgaresen, E. Uz, M. Kanbay, F. Turgut, E. Eraslan, T. Aydoğan, O. Kaftan, C. Türkay. Gastrik Sarkoidozisli Olgu Sunumu. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 2006 eylül Antalya, Türkiye, P141 S223

19.         Uyar ME, ÇARLIOĞLU A, R. Bozalan, A. Kaya, B. Uz, A. Işık, M. Köroğlu, B. Kasapoğlu, R. Alkan, A. Koşar. Akut Lösemiyi Taklit Eden Küçük Hücreli Akciğer Kanseri. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 2006 eylül Antalya, Türkiye, P262 S255

20.         Karakurt F, ÇARLIOĞLU A, A. Köktener, M. Erkmen, E. Uz, A. Kaya, A. Koşar. Yağlı Karaciğerli Olgularımızda Karotis İntima Media Kalınlıkları. 29. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 2006 eylül Antalya, Türkiye, P0125 S120

21.         ÇARLIOĞLU A, Karakurt F, B. Uz, E. Uz, N.B. Rüzgaresen, A. Kaya, M.E. Uyar, R. Bozalan, A. Işık, T. Aydoğan. Diyabetik Hastalarda Romatizmal Hastalıklar Sıklığı. 42. Ulusal Diyabet Kongresi, 2006 mayıs Antalya, Türkiye, PS59 S49

22.         Karakurt F, ÇARLIOĞLU A, C. Turkey, İ.İ. Gümüş, A. Koşar. Hipogonodotropik Hipogonadizm İle Ortaya Çıkan Hemokromatozlu Bir Olgu Sunumu, 31. Türkiye Endokrinoloji ve Metobolizma Hastalıkları Kongresi. Ekim 2008, Antalya, Türkiye P03

23.         Karakurt F, ÇARLIOĞLU A, Uz B, Kaya A, Koca C, Haltaş H, Aydın M, Uysal S, Cücen Z, Alıcı Ö. Alloksanla Indüklenmiş Diyabeti Olan Ratlarda Erdosteinin Antioksidan Etkisi. 31. Türkiye Endokrinoloji ve Metobolizma Hastalıkları Kongresi. 15-20 Ekim 2008, Antalya, Türkiye P09 S30

24.         Karakurt F, ÇARLIOĞLU A, Köroğlu M, Uz B, Kasapoğlu B. Tiroid fonksiyonları obezite için bir risk faktörümüdür? 45. Ulusal diyabet kongresi, PS46, 20-24 Mayıs 2009, Antalya, Türkiye S192 PS46

25.         Karakurt F, ÇARLIOĞLU A, Atmaca Ö, Erpolat S, Kasapoğlu B. Erişkinde Uzun Süreli Potent Topikal Steroid Kullanımına Bağlı Cushing Sendromu. 45. Ulusal Diyabet Kongresi, PS90, 20-24 Mayıs 2009, Antalya, Türkiye S243 PS90

26.         Kasapoğlu B, ÇARLIOĞLU A, Bayram Y, Türkay C. Diyabetik Hastalarda Hepatit B Ve Hepatit C Serolojisi.

26.         Ulusal Gastroenteroloji Haftası. Ekim, 2009 Ankara, Türkiye, P406 S214

27.         Karakurt F, Kargılı A, Kasapoglu B. Pioglitazonla Indüklenen Hafif Pansitopeni. 11. Ulusal Iç Hastalıkları Kongresi Eylül, 2009. Antalya, Türkiye P095 S226

28.         Karakurt F, Bavbek N, Bayrak R, Kargılı A. Primer orijini belli olmayan malign melanomun izole tiroid metastazı-vaka sunumu. 11. Ulusal Iç Hastalıkları Kongresi Eylül, 2009, Antalya, Türkiye P079 S221

29.         Gümüş İİ, Kargılı A, Kaygusuz I, Derbent A, Karakurt F, Kasapoğlu B, Uysal S. “Association Between Elevated Asymmetric Dimethyl Arginine and Previous Gestational Diabetes Mellitus”. 7. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi, S153, İstanbul, Türkiye Eylül, 2010.

30.         Gümüş İİ, Kargılı A, Karakurt F, Kasapoğlu B, Derbent A, Kaygusuz İ, Koca C, Sevgili S. “Levels of Thrombin Activatable Fibrinolysis Inhibitor in Gestational Diabetes Mellitus”. 7. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi, S154, İstanbul, Türkiye Eylül, 2010.

31.         ÇARLIOĞLU A, Akdeniz D, Alkan D, Uz E, Haltaş H, Balçik ÖŞ, Turgut FH, Uysal S. Diabetik Sıçanlarda Karaciğer ,Böbrek Ve Pankreas Hasarında Zofenoprilin Etkisi . 32. Türkiye Endokrinoloji ve Metobolizma Hastalıkları Kongresi. 13-17 Ekim, 2010, S012 S78 Antalya, Türkiye

32.         Kargılı A, Karakurt F, Kasapoğlu B, Darcin T, Uz E. Obezitenin Non-Dipping Kan Basıncı Paterni İle İlişkisi.

32.         Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 13-17 Ekim 2010, P095 R65 Antalya, Türkiye S128

33.         Alkan R, A. ÇARLIOĞLU, F. Karakurt, A. Derbent, Y. Bayram. Ankara’da Yaşayan Ev Hanımı Postmenopozal Kadınlarda D Vitamini Düzeyleri Ve Kemik Mineral Dansitesi İle İlişkisi . 32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 13-17 Ekim, 2010, P116 R14 Antalya, Türkiye S137

34.         ÇARLIOĞLU A, Karakurt F, Armutçu F, Kasapoğlu S, Uysal S, Derbent A, Gümüş II, Keskin EK. Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Platellet Aktive Edici Faktör–Asetil Hidrolaz, Paraoksonaz ,Arilesteraz , Okside LDL Düzeyleri. 32. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 13-17 Ekim, 2010, P122 R17 Antalya, Türkiye S140

35.         ÇARLIOĞLU A, Karakurt F, Maral S, Kasapoğlu B, Darçın T. Obez Kadınlarda Serum Ürik Asit Seviyeleri. 32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 13-17 Ekim, 2010, P104 R114 Antalya, Türkiye S131

36.         Balçık ÖŞ, ÇARLIOĞLU A, Maral S, Yokuş O. Polikistik Over Sendromunda Ferritin Düzeyleri. 32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 13-17 Ekim, 2010, P143 R115 Antalya, Türkiye S150

37.         Uz E, Uz B, Balçık ÖŞ, Kaya A, Akdeniz D, Rüzgaresen NB, Uz E,. Turgut F, Bayrak R, ÇARLIOĞLU A, Akçay

A. Ratlarda Siklosporine Bağlı Nefrotoksisitede Erdosteinin Önleyici Etkisi. 27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi. Eylül, 2010, Antalya, Türkiye, S 66, PS/DN-107

38.         Turgut F, ÇARLIOĞLU A, Kanbay M, Uz E, Akçay A. ‘ Postmenopozal kadınlarda sirkadiyen kan basıncı ritmi ile kemik mineral yoğunluğu arasındaki ilişki.’, 27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Eylül, 2010, Antalya, Türkiye

39.         Ayhan ME, Arıkan Ş, ÇARLIOĞLU A, Öztürk Y, Kibar Y, Tay A. Diyabetik Ketoasidozlu Genç Kızda Polikistik Over Sendromu Ve Otoimmün Poliglandüler Sendrom Tip 2B İlişkisi. 47. Ulusal Diyabet Kongresi, Mayıs, 2011, Antalya, Türkiye

40.         Kibar, Y., Arıkan, Ş., ÇARLIOĞLU, A., Öztürk, Y., Tay, A., Ayhan, M.E., “ Nadir Bir Sendrom: Tiroid Hormon Direnci”, 33.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, PS-059, Antalya, 2011.

41.         Yılmaz, H., Kaya, Y., ÇARLIOĞLU, A., Arıkan, Ş., Albayrak, F., “Tiroid’de Kist Hidatik: Bir Olgu Sunumu”, 5. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, PS-074, Ankara, 2012.

42.         Yılmaz, H., Kaya, Y., ÇARLIOĞLU, A., Arıkan, Ş., Albayrak, F., “Periferik Tiroid Hormon Direnci: Bir Olgu Sunumu”, 5. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, PS-063, Ankara, 2012.

43.         Yılmaz, H., Kaya, Y., ÇARLIOĞLU A., Arıkan, Ş., Albayrak, F., “Tiroid’de Primer Yassı Epitel Hücreli Kanser:Bir Olgu Sunumu”, 5. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, PS-064, Ankara, 2012.

44.         Yılmaz H, ÇARLIOĞLU A, Kaya Y, Kucur S, Gözükara İ, Uludağ E, Albayrak F. Polikistik over sendromunda kardiovasküler risk faktörü olarak: HS-CRP. 14. İç Hastalıkları Kongresi Ekim 2012 Antalya

45.         Yılmaz H, ÇARLIOĞLU A, Uludağ E, Kucur S, Gözükara İ, Kaya Y, Albayrak F. Polikistik over sendromunda esas suçlu obezite mi? 14. İç Hastalıkları Kongresi Ekim 2012 Antalya

46.         Yılmaz H, Kaya Y, Sevim B, Bayrak M, Çadırcı K, ÇARLIOĞLU A, Albayrak F. Düşük doz methotrexat tedavisini takiben gelişen erken başlangıçlı bisitopeni ve febril nötropeni olgu gunumu. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi Ekim 2012 Antalya

47.         Kadıoğlu E, Yılmaz H, Özmen S, Kaya Y, ÇARLIOĞLU A, Albayrak F. Non-hodgkin lenfoma endobronsial tutulum. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi Ekim 2012 Antalya

48.         Asemptomatik Kadınlarda Üroflovmetri Parametrelerine Tiroid Hormonlarının Etkileri Ersin Çimentepe, Mehmet Erol Yıldırım, İlkay Bekir İncebay, Ayşe ÇARLIOĞLU, Ömer Faruk Karataş, Doğan Ünal. 35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 15-19 Nisan, 2013, P228 Antalya, Türkiye

49.         Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Lipid Parametrelerinin Ve Ailede Diabetes Mellitus Sıklığının Değerlendirilmesi İlay Gözükara, Eda Ülkü Uludağ, Suna Kabil Kucur, Havva Yılmaz, Ayşe ÇARLIOĞLU. 35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 15-19 Nisan, 2013, P018 Antalya, Türkiye.

50.         Özlem Alıcı, Cemile Koca, Arif Kaya, Feridun Karakurt, Ayşe ÇARLIOĞLU, Ali Koşar, Mehmet Kanbay. Toplum Kökenli Enfeksiyonlar Sırasında Ön Hipofiz Hormonlarının Ateşe Yanıtı Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi

9. Hipofiz sempozyumu. Kasım 2013

51.         Çadırcı, K., Olcaysu, O.O, ÇARLIOĞLU A., Arıkan, Ş., “Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Nefropati Gelişiminin Glukoz ve Hba1c Değerleri Ve İnflamatuar Parametreler İle İlişkisi”, 36.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, P104, Antalya, 2014.

52.         Çadırcı, K., Olcaysu, O.O, ÇARLIOĞLU A., Arıkan, Ş., “Tip 1 Ve Tip 2 DM'lu Hastalarda MPV ve Diğer Hematolojik Parametreler Arasındaki İlişki”, 36.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, P 105, Antalya, 2014.

53.         Çadırcı, K., Olcaysu, O.O, ÇARLIOĞLU A., Arıkan, Ş. “DM Tip 1 Hastalar İle Sağlıklı Kontrol Grupları Arasındaki MPV İlişkisi” 36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, P 114, Antalya, 2014.

54.         Çadırcı, K., Olcaysu, O.O, ÇARLIOĞLU A., Arıkan, Ş., “Tip 1 DM’lu Hastalarda Hematolojik Parametrelerle Glukoz ve Hba1c Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi”, 36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, P 115, Antalya, 2014.

55.         Çadırcı, K., Olcaysu, O.O, ÇARLIOĞLU A., Arıkan, Ş., “ Tip 1 DM'lu Hastalar İle Sağlıklı Kontrol Grupları Arasındaki Nötrofil / Lenfosit Oranı İlişkisi”, 36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, P 116, Antalya, 2014.

56.         Uzkeser H, Keskin H, Haliloğlu S, Çayır Y, Karaaslan Y, Koşar A, ÇARLIOĞLU A. Mean platelet volüme Behçet hastalığında yeni bir aktivite kriteri midir? 13. Ulusal Aile Kongresi 23-27 nisan 2014 belek Antalya. P-194

57.         Uzkeser H, Haliloglu S, Çayır Y, Bilen N, Karaaslan Y, Koşar A, ÇARLIOĞLU A. Sistemik Lupus Eritemazuslu Hastalarda Mean Platelet Volüme Düzeyleri. 13. Ulusal Aile Kongresi 23-27 nisan 2014 belek Antalya. P-194

58.         Çadırcı K, Yılmaz T, Yıldız K, Bayrak M, ÇARLIOĞLU A. Hiperglisemi nedeniyle kore ballismus gelişen olgu sunumu- 5. 51.Ulusal Diyabet Kongresi 22-26 Nisan 2014, Antalya, Rıxos Kungate Hotel

59.         Sevimli H, Yıldız F, ÇARLIOĞLU A, Binici D, Timur Ö, Utlu M, Gözcü H, Arslan, Budak M, Şanibaş A, Sönmez F, Baydar İ. Ötiroid Hashimoto (Replasman Tedavisi Almayan) Hastalarda Tpo(Tiroid Peroksidaz)-Vki(Vücut Kitle İndeksi) İlişkisi Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 6-10 Mayıs 2015 SUSESİ HOTEL, ANTALYA- P 039

60.         Uzkeser H, Haliloglu S, Ekinci B, ÇARLIOĞLU A. fibromiyalji ve diyabet-.51. Ulusal Fizisel Tıp Ve Rehabilitasyon Kongresi 22-26 Nisan 2015, Antalya, Maxx Royal Hotel. P174

61.         Haliloglu S, ÇARLIOĞLU A, Uzkeser H, Arslan A, Yumuşakhuylu Y, Aras H. Romatolojik Hastalıklarda Obezite Prevelans Ve Hastalık Aktivitesi İle İlişkisi 51.Ulusal Fizisel Tıp Ve Rehabilitasyon Kongresi 22-26 Nisan 2015, Antalya, Maxx Royal Hotel –P675

62.         Doğan BD, Kayabekir K, ÇARLIOĞLU A, Arslan A, Sevimli H, Timur Ö, Kaygın MA. Obstrüktif Uyku Apne Sendromu’nda (OSAS) Tip-2 DM oranı. 2015 XII Metabolik Sendrom Sempozyumu

63.         Bayrak M, Baykan EK, Çadırcı K, ÇARLIOĞLU A, Yalçın A. İntrakranial Hematomlu Tirotoksikoz Olgusu. P048 S 195. 38. TEMD Kongresi 2016 Antalya

64.         Keskin H, Timur Ö, Kaya Y, Utlu M, Yıldız F, Ademoğlu E, Kadı M, Budak ME, Gözcü H, Sevimli H, Durmaz Ş, ÇARLIOĞLU A, Kamalak Z. Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Artmış Ürik Asit Düzeyleri Ve Klinik İle İlişkisi. P128 S 249. 38. TEMD Kongresi Antalya 2016

65.         Baykan EK, Bayrak M, Çadırcı K, Aydın Ü, ÇARLIOĞLU A. Alfa Lipoik Asite Bağlı Otoimmün Hipoglisemi Olgu Sunumu. P169 S 278. 38. TEMD Kongresi Antalya 2016

66.         Baydar İ, Emine Kartal Baykan, Ünsal Aydın, Mehmet Emin Budak, Faruk Yıldız, Hakan Sevimli, Mustafa Utlu, ÇARLIOĞLU A. Öyküsünde Gestasyonel Dm (Diabetes Mellitus) Olan 26 Yaşında Kadın Hastada Görülen Brucellanın İndüklediği Tip 1 Diyabet Vaka Sunumu. P254 S 335. 38. TEMD Kongresi Antalya 2016

67.         Kenan Çadırcı 1 , Abdulmuttalip Arslan 1 , Faruk Yıldız 1 , Hakan Sevimli 1 , Muharrem Bayrak, ÇARLIOĞLU

A. Hipogonadotropik Hipogonadizmli Hastalarda DHEA-S Düzeyleri. P260 S 338. 38. TEMD Kongresi Antalya 2016

68.         Ünsal Aydın 1 , Kenan Çadırcı 2 , Muharrem Bayrak 2 , Ahmet Yalçın, ÇARLIOĞLU A. Akromegali Ve Mide Kanseri Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu. P270 S 345. 38. TEMD Kongresi Antalya 2016

69.         Naldan ME, Kara D, Sevimli H, Yıldız F, Çadirci K, ÇARLIOĞLU A. Yoğun bakımda yatan tip 2 diyabetik ketoasidozlu hastalarda basit inflamatuar markırlar. P-033 Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi TARK 2016

70.         Sonmez A, Sabuncu T, Doğan H, ÇARLIOĞLU A, Cesur M, Yıldız S, Pekkolay Z, Haymana C, Başpınar O, Şimşek O, Bilgin M, Bayram F. Ailesel hiperkolesterolemi olgularının genetik demografik ve klinik özellikleri. S

38. 39. TEMD kongresi 3-7 mayıs 2017 Antalya

71.         Haliloglu S, Ekinci B, Uzkeser H, Sevimli H, ÇARLIOĞLU A, Macit PM Hashimoto tiroiditinde fibromiyalji prevalansı, tiroid otoimmünitesi ve hastalık aktivitesi ilişkisi. TEMD kongresi 3-7 mayıs 2017 Antalya

72.         Arslan A, ÇARLIOĞLU A. Çölyak Hastalığının Erken Teşhisinde Basit İnflamatuvar Belirteçler Sözel bildiri : SS-003. 19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 11-15 Ekim 2017 Antalya

73.         Baykan EK, Özlü C, Yılmaz TK, Şimşek Ö, Budak M, Şanibaş AV, Filiz M, Turhan A, Çağlar A, Ceylan SD,

ÇARLIOĞLU A. Ailesel hiperkolesterolemide MPV Düzeyleri. 41. TEMD Kongresi Antalya 2019

74.         Pekkolay Z, Doğan M, Lehimcioğlu M, Ceylan SD, Güngüneş A, ÇARLIOĞLU A, Tuzcu A. Primer hiperparatiroidili hastalarda yeni aterosklerotik belirteçler olan ortalama platelet volumu ve nötrofil/lenfosit oranları serum kalsiyum düzeylerinden etkilenmekte midir? çok merkezli deneyim. 41. TEMD Kongresi Antalya 2019

75.         Bayrak M, ÇARLIOĞLU A, Baykan EK. Mediastinal bölgede ektopik paratiroid adenomlu vaka sunumu. 41. TEMD Kongresi Antalya 2019

76.         Bayrak M, ÇARLIOĞLU A, Baykan EK. Mide adenokarsinomlu hastada tiroid papiller kanser olgusu. 41. TEMD Kongresi Antalya 2019

77.         Turhan A, ÇARLIOĞLU A, Arslan A, Arıkan Ş, Şimşek Ö, Baykan EK, Utlu M. Ailevi Hiperkolesterolemisi Olan Kişilerde Non-alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı. SBÜ 2. İç Hastalıkları Kongresi İstanbul 19-23 haziran 2019

78.         Bayrak M, ÇARLIOĞLU A, Baykan EK. Otoimmün poliglandüler sendromlu olgumuz. 41. TEMD Kongresi Antalya 2019

79.         Çadırcı K, Olcaysu Oo, ÇARLIOĞLU A, Arıkan Ş. Tip 1 diyabetli hastalarda hematolojik parametrelerle glukoz ve hbA1c arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. 36. TEMD Kongresi Antalya 2014

80.         Erdoğmuş F, Koca C, Selçuki Y, Karakurt F, Aydın M, ÇARLIOĞLU A, Eryonucu B, Yiğitoğlu R. Metabolik Sendromda Endotel Disfonksiyonu ve Ateroskleroz Riski Arasındaki İlişkinin Oksidatif Stres Üzerinden Değerlendirilmesi. P 12. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2008

81.         Uz E, Kaya E, ÇARLIOĞLU A, Türkay C, Koşar A. İleri yaşta Nieman pick olgusu. PB 02/36. Ulusal Gastroenteroloji Hepatoloji Kongresi Malatya 2005

82.         Çipil H, Maral S, Gümüş E, Koşar A, Kasapoğlu B, ÇARLIOĞLU A. Trombofili olgularımızda tedavi ile gebelik ve doğum oranları. P 0136. 29. Hematoloji kongresi 2002

83.         ÇARLIOĞLU A, Akdeniz D, Alkan R, Uz B, Hatlaş H, Balçık Öş, Turgut Fh, Uysal S. Diyabetik sıçanlarda karaciğer, böbrek ve pankreas hasarında zofenoprilin etkisi. Sözel no 0,12. 32. Türkiye endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları kongresi 2012 Antalya

84.         Altınkaynak K, Şenyurt M, Kayabekir M, Delice O, ÇARLIOĞLU A, Aksoy H, Karaca St. Erzurum bölge eğitim hastanesi kliniklerinde kullanılan glukometrelerin doğruluklarının değerlendirilmesi. P 469. 6. Uluslarası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi. 2016 Antalya

Güncellene Tarihi: 17.04.2021

bottom of page